Zakończono prace związane ze zmianą dokumentacji technicznej

W miesiącu marcu 2018 roku zostały zakończone prace związanie ze zmianą dokumentacji technicznej na prace budowlano – remontowe w Domu Rodzinnym w Żabcach.