Cel projektu

Dom Rodzinny

Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczo – wychowawczych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego. Interwencja stanowi kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane problemy dotyczące działalności Domu Rodzinnego w Żabcach i obejmuje:

  • rozbudowę budynku mieszkalnego
  • remont budynku edukacyjno – rekreacyjno-sportowego
  • uzupełnienie i modernizacja infrastruktury mieszkań chronionych
  • zagospodarowanie przyległego terenu