Galeria

Budynek mieszkalny przed rozpoczęciem prac

Wizualizacja projektu rozbudowy budynku mieszkalnego

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbudowa budynku mieszkalnego – I etap

Rozbudowa budynku mieszkalnego – II etap

Rozbudowa budynku mieszkalnego – cd.