O Domu rodzinnym

O Domu Rodzinnym

Dom Rodzinny w Żabcach to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego. Zapewnia całodobową opiekę dzieciom i młodzieży, pozbawionej opieki naturalnych rodziców w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej. Dom Rodzinny jest jednostką samorządu terytorialnego, jest wpisany do rejestru wojewody.

Dom Rodzinny w Żabcach jest specyficzną formą instytucjonalnej opieki zastępczej, dzieci przebywają tu warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej, stale pod opieką zamieszkującego wraz z nimi małżeństwa. W toku realizacji projektu nie powstaną nowe miejsca w pieczy instytucjonalnej, projekt daje szansę na prowadzenie usług dla społeczności lokalnej, w szczególności usług mających na celu zminimalizowanie ryzyka trafiania dzieci poza środowisko rodzinne.