Prace remontowo – budowlane

Prace związane z rozbudową domu jak i jego remont trwa w najlepsze. Wykonano także remont elewacji na budynku chronionym oraz na budynku rekreacyjno – edukacyjno – sportowego. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopad 2018 roku.