Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Dnia 29 maja 2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami na stronie jednostki prowadzącej obsługę Domu Rodzinnego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej pod adresem www.pcpr.powiatbialski.pl   oraz na stronie BIP PCPR Biała Podlaska.